Zwoleń odjazd kabiny

Gozdów 18.00
Dubienka 19.00
Uhrusk 20.00
Chełm Miasto 21.00
Rejowiec 22.00
w razie pogorszenia się warunków atmosferycznych lot zostanie odwołany. Informacja o godz. 12 w środę.