Zwoleń

Dnia 09.05 jest koszowanie gołębi na lot Zwoleń, w dwóch punktach wkladan Chełm i Rejowiec. Proszę o zgłaszanie się chętnych na lot do kol. Mariusza Sztubera celem ustalenia godziny koszowania poszczególnych hodowców zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego gdyż na punkcie wkladan może przebywać maksymalnie 6 osób. Tel. 693184518