ZMIANA MIEJSCA IMPREZY

W związku ze śmiercią mieszkańca Zawadówki i organizacją stypy w Świetlicy Wiejskiej w Zawadówce zostaliśmy poproszeni przez władze Gminy Chełm o przeniesienie naszej imprezy do innej świetlicy. W związku z powyższym „impreza zakończenie sezonu” odbędzie się w ŚWIETLICY W ŻÓŁTAŃCACH od  godziny 17.30. Serdecznie Zapraszamy