ZMIANA HASŁA

Zostało zmienione HASŁO do list startowo – zegarowych proszę kontaktować się z Sekretarzem Oddziału Mikołajczykiem Grzegorzem 508 197 247 lub Tomaszem Wójtowiczem 505 400 128