ZMIANA GODZIN ODJAZDU KABINY ORAZ MIEJSCA PRZEKŁADANIA GOŁĘBI

GOZDÓW  14,30

DUBIENKA 15,30

WOLA 16,30

CHEŁM I GOTÓWKA 17,20

CHEŁM ZACHÓD 18,00

REJOWIEC 19,15

GOŁĘBIE PRZEKŁADA DUBIENKA NA PUNKCIE CHEŁM ZACHÓD