ZEBRANIE ZARZĄDU WRAZ Z PREZESAMI SEKCJI

W sobotę po rozliczeniu zegarów z lotu Rathenov na punkcie wkładań Chełm I odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału wraz z Prezesami Sekcji. Prosimy wszystkich o przybycie.