Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 2011 rok

Zarząd Oddziału Chełm uprzejmie informuję że zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Chełm odbędzie się w dniu 27.02.2011 roku o godz. 10.00 w świetlicy w Zawadówce, gmina Chełm.

Na podstawie paragrafu 51 ust. 2 pkt. a,b,c Statutu PZHGP udział w Oddziałowym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym biorą tylko delegacji wybranii w sekcjach, Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu Oddziału, komisji rewizyjnej, komisji dyscyplinarnej.

W związku z powyższym Zarząd Oddziału Chełm uprzejmie zaprasza wszystkich hodowców oddziału nie będących delagatami na uroczyste wręczenie nagród, któro odbędzie się o godz. 14.00 po walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.