ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU ZA 2013r

W dniu 16.02.2014 Niedziela o godz. 10:00 na Świetlicy w Zawadówce odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za 2013r. Proszę o przybycie wszystkich delegatów oraz członków Oddziału.

Za Zarząd

Tomasz Wójtowicz