Zebrania w Sekcjach

Szanowni prezesi sekcji w zwiazku z terminem zebran sekcyjnych (styczen) a przeszkoda covid-19 ,prosze zarzady sekcji o przygotowanie sprawozdan za 2020r w formie pisemnej,wyznaczenia terminu i miejsca czlonkom sekcji w celu zapoznania sie ze sprawozdaniem,podpisania sie, ewentualnie naniesienia uwag,powyzsze czynnosci nalezy wykonac do konca stycznia,z zachowaniem przepisow zwiazanych z covid-19