WYNIKI PRZEZ STRONĘ XGOLEBIE.PL

Aby ułatwić hodowcom szybki dostęp do wyników oraz możliwość analizy swoich osiągnięć od dziś uruchamiamy dostęp do platformy on-line.
Aby zarejestrować się w serwisie należy:

  • WEJŚĆ NA WWW.XGOLEBIE.PL
  • podać nr 4 cyfrowy oddziału – 0208
  • podać 3 cyfrowy nr hodowcy z systemu, jest on na startówkach i wszystkich wydrukach z zegarów
  • wpisać swoje hasło
  • adres email (do jednego hodowcy może być przypisany tylko 1 adres) – HODOWCY MAJĄCY KILKA DRUŻYN PROSZENI SĄ O KONTAKT Z RACHMISTRZEM
  • na wskazany adres zostanie wysłany link aktywacyjny w który należy kliknąć
  • następnie wchodzimy ponownie na stronę xgolebie.pl podajemy swoje dane już bez adresu email i klikamy ZALOGUJ

PLATFORMA JEST CAŁY CZAS UDOSKONALANA WYNIKI W STAREJ WERSJI NADAL BĘDĄ UDOSTĘPNIANE W WERSJI TRADYCYJNEJ DO CZASU UZYSKANIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY XGOLEBIE