WYNIKI OKRĘGU LUBLIN PO ZMIANACH WRAZ WYJAŚNIENIEM

treść emaila od kolegi Gransztofa z wyjaśnieniem:

„W kat. lotnik młody usunięto pięć lotników ponieważ zgłoszone były z
piątym lotem nie zaliczanym do MP a ustalenia na Walnym delegatów były
że lotniki zgłaszamy z lotów zaliczanych do MP ponieważ nie wszystkie
oddziały lecą lot 5 zaliczany tylko do Derby.”

Wyniki Okręg