WYBORY DELEGATÓW W SEKCJACH

Zarząd Oddziału Informuje że sekcję powinny wybierać delegatów wg. klucza 1 do 4, czyli 1 delegat na 4 członków sekcji.

W skład oddziału Chełm wchodzą następujące Sekcje, które mają wybrać następującą ilość delegatów

Sekcja Chełm Zachód,   wybierają 7 delegatów

Sekcja Chełm I, wybierają 8 delegatów

Sekcja Chełm Miasto, wybierają 4 delegatów

Sekcja Rejowiec Fabryczny, wybierają 6 delegatów

Sekcja Gozdów,   wybierają 5 delegatów

Sekcja Dubienka,  wybierają 4 delegatów

Proszę pamiętać o przesłaniu protokołu z zebrania Sekcyjnego oraz informacji o wybranych delegatach ( Imię i Nazwisko ) do Sekretarza Oddziału.

 

Zarząd Oddziału Chełm