Wkładanie na lot z m. Solec

Wkładanie na lot z m. Solec odbędzie się dnia 13.05.2011r. tj. piątek
Odjazd Kabiny
Gozdów 18>00
Dubienka 19>00
Chełm Zachód 20>00
Chełm I 21>00
Rejowiec 22>00