Uwaga zmiana terminu lotu nr 3

W związku z wyborami Prezydenckimi i nasiloną tym samym pracą radarów i innych urządzeń nawigacyjnych mogących zakłócić możliwość powroty gołębi do domu lot nr.3 Grójec zostaje przełożony z 10.05.2015 na 09.05.2015(sobota). Wkładanie na lot odbywać się będzie w piątek, godziny wkładania pozostają bez zmian.

Viceprezes do spraw lotowych

Norbert Zając