UWAGA. Składaniu spisów GOŁĘBI MŁODYCH do DNIA 28.07.2020

PRZYPOMINAM, ŻE SPISY ZGODNIE Z PRZYJĘTYM REGULAMINEM NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 28.07.2020 r. PO UISZCZENIU OPŁAT U SKARBNIKÓW SEKCJI.