UWAGA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Ze względu na panujące warunki pogodowe prosimy o ustalenia w sekcjach wszystkich członków z prezesem Sekcji decyzji jaką ma przedstawić w imieniu sekcji Prezes danej Sekcji na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.04.2021r. na którym to zapadnie decyzja co do pierwszego lotu konkursowego czy się odbędzie czy też nie. Prosimy sprawę potraktować poważnie aby nie było później niedomówień że Prezes sekcji decyduje sam za całą sekcję.