Ustalenia harmonogramu lotów treningowych małą kabiną

Zarząd Oddziału Chełm zwraca się z prośbą do Prezesów Sekcji o kontakt telefoniczny z prezesem ds. lotowych Sztuber  Mariusz ( 692-917-854 ) do dnia 3.04.2011r. w celu ustalenia harmonogramu dotyczącego lotów treningowych małą kabiną.
Wszystkich informacji na ten temat udzieli Mariusz SZTUBER.
Z poważaniem
Zarząd Oddziału Chełm