SPISY GOŁĘBIE MŁODE

PRZYPOMINAM O SPISACH GOŁĘBI MŁODYCH

WYCIĄG Z REGULAMINU:
Do 17.07.2018 sekcje przesyłają spisy do oddziału wraz potwierdzeniem uiszczenia
opłaty lotowej.
Wszystkie spisy muszą posiadać pieczątkę lekarza weterynarii o przeprowadzeniu
szczepienia.