SPISY GOŁĘBI MŁODYCH

Spisy Gołębi Młodych składamy w swoich Sekcjach do 27.07.2011 a Sekcje do 28.07.2011 przekażą spisy w 2 egz. do Sekretarza Oddziału.Do dnia 10.08.2011 można wnosić na swoie spisy poprawki. Jest też możliwość wprowadzenia gołębia z poza 50-siątki do pierwszej 50-siątki ( płatne 5 zł od gołębia ).

Spisy Olimpijskie składamy w Sekcjach do 4.08.2011 a sekcje do Oddziału do 5.08.2011 w 2 egzemplarzach ( drużyna olimpijska 15 szt ).

Weryfikacja wyników gołębi dorosłych odbędzie się w dniu 20.08.2011 ( po wkładaniu gołębi młodych na lot ). Hodowcy składają wyniki poprzez Sekcje w kopertach zamkniętych z pieczatką swojej Sekcji do 15.08.2011.

 

Zarząd Oddziału Chełm