SPISY GOŁĘBI MŁODYCH TERMIN OD 16.07.2019

PRZYPOMINAM, ŻE SPISY ZGODNIE Z PRZYJĘTYM REGULAMINEM NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 16.07.2019

PO UISZCZENIU OPŁAT U SKARBNIKÓW SEKCJI SPISY MOŻNA PRZESŁAĆ RÓWNIEŻ MAILEM LUB PRZEZ XGOLEBIE.PL