SPISY GOŁĘBI MŁODYCH

PRZYPOMINAM KOLEŻANKOM I KOLEGO HODOWCOM O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE SKŁADANIA SPISÓW !

ZAPIS Z REGULAMINU:

  • Gołębie młode 16.07.2017

Do 17.07.2017 sekcje przesyłają spisy do oddziału wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty lotowej.

Wszystkie spisy muszą posiadać pieczątkę lekarza weterynarii o przeprowadzeniu szczepienia.

 

PROSZĘ HODOWCÓW O PRZESYŁANIE RÓWNIEŻ SPISÓW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MAILA, ZNACZNIE UŁATWI MI TO PRACĘ  – TAK JAK ROBILIŚMY TO PRZY GOŁĘBICH STARYCH, PROSZĘ RÓWNIEŻ O POMOC TYM HODOWCOM, KTÓRZY NIE SĄ W STANIE ZROBIĆ SPISU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW – ZE SWOJEJ STRONY OBIECUJE SIĘ ZREWANŻOWAĆ 🙂

EDYTOWALNY PLIK SPISU 2017 MŁODE