SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH

ZWRACAM SIĘ Z PROŚBA DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW HODOWCÓW O TERMINOWE SKŁADANIE SPISÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH ZGODNIE Z PRZYJĘTYM REGULAMINEM:
– DO SEKCJI (DO 26 MARCA 2017 ROKU)
– DO ODDZIAŁU (DO 27 MARCA 2017 ROKU).
SPISY SEKCJE SKŁADAJĄ BEZPOŚREDNIO DO MNIE (PROSZĘ PAMIĘTAĆ O CZYTELNYM ICH WYPEŁNIANIU. KAŻDY SPIS MUSI POSIADAĆ PIECZĘĆ LEKARZA WETERYNARII POŚWIADCZAJĄCĄ SZCZEPIENIE).

ZŁOŻENIE SPISU W PRAWIDŁOWEJ FORMIE ZNACZNIE UŁATWI ICH WPROWADZENIE.

proszę o wypełnianie kolumny PŁEĆ cyfrą 0 – samica, 1 – samiec,

BARWA CYFRAMI OD 1 DO 18 Z LISTY PODANEJ PONIŻEJ
1 PŁOWY

2 SZPAK

3 CIEMNA

4 NIEBIESKA

5 CZARNA

6 PSTRA

7 CZERWONA

8 NIEB-NAK

9 N-N-PST

10 SZALI

11 CZAR-PST

12 N-PST

13 CZER-PST

14 PŁOW-PST

15 BIAŁY

16 BIAŁY-PST

17 CIEMNY-NAK

18 CIEMNY-PST

JEDNOCZESNIE INFORMUJĘ, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚC ZGRANIA SPISÓW BEZPOSREDNIO Z ZEGARÓW – W TEJ KWESTI BEDE KONTAKTOWAŁ SIĘ Z PREZESAMI SEKCJI W CELU EWENTUALNEGO SPOTKANIA SIĘ Z PAŃSTWEM NA PUNKTACH WKŁADAŃ

POZDRAWIAM
RACHMISTRZ
TEL 500 321 123
EMAIL marcin.grel@gmail.com