SIERADZ 3

START 7.15 ROZLICZENIE 17.00
Lot 7 wyniki szczegółowe z lotu gołębi dorosłych.

Tabela wyników po locie 7
Proszę kliknąć, wyniki pojawią się w nowym oknie.

HODOWLA2000 Oddział Chełm 1 Chełm  -Miasto Rejowiec Dubienka Gozdów
Lista konkursowa PLIK PLIK PLIK PLIK PLIK PLIK
Punktacja główna PUNKTOWA 5 Z 50 PLIK PLIK PLIK PLIK PLIK PLIK
Punktacja TYPOWANA 5 Z 50 PLIK —–
Punktacja SUPERPUNKTOWA PLIK PLIK PLIK PLIK PLIK PLIK
Wyciąg z listy konkursowej (PASKI) PLIK —-
Najlepszy lotnik PLIK PLIK PLIK PLIK PLIK PLIK
Wydolność lotowa z bieżącego lotu PLIK
Wydolność lotowa ogólna PLIK
Najlepsza piątka z lotu PLIK —-
Punktacja GMP PLIK
Najlepsza seria GMP PLIK
Punktacja INTERMISTRZOSTWO PLIK
Najlepsza seria INTERMISTRZOSTWO PLIK
Najlepsza seria Typowane 5 z 10 Oddział PLIK
Najlepsza seria SUPERPUNKTOWA PLIK