REGULAMIN ODDZIAŁU 0208 CHEŁM

REGULAMIN współzawodnictwa lotowego
o Mistrzostwo PZHGP Oddziału 0208 Chełm w 2012 roku.
1. Współzawodnictwo lotowe gołębi dorosłych w sezonie 2012 o Mistrzostwo Oddziału Chełm odbywać się
będzie w następujących kategoriach:
– Kategoria A , B , C , D , M , AS , GMP , Młode, Punktowa Gołębie Dorosłe i Młode, Super Mistrz
– Kategoria Olimpijska Roczne (Obowiązuje Regulamin Mistrzostwa Olimpijskiego Gołębi Rocznych)
– Najlepsze lotniki w poszczególnych kategoriach
Na bazie Regulaminu o Mistrzostwo Regionu I i Mistrzostwa Polski z zachowaniem przepisów
Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP z wyjątkami. W kategoriach A, B, C, D, M, AS, GMP biorą udział wszystkie gołębie złożone na spisach w odpowiednim terminie. W kategorii Punktowa Dorosłe pierwsze 50 gołębi na spisie, dotyczy również Super Mistrzostwa i 40 pierwszych na spisie gołębi młodych.
2. Hodowca biorący udział w Mistrzostwie Oddziału składa spis gołębi do Zarządu Sekcji, w terminie do 29 marzec
ustalonym przez Zarząd Oddziału.
do 31 marca Sekcje przesyłają spisy do Oddziału,
W przypadku Mistrzostwa w Kategorii Młode hodowca składa spisy gołębi młodych do Zarządu Sekcji w terminie – do 12 lipca , a Zarządy Sekcji wymienione spisy składają do Zarządu Oddziału do 14 lipca.
3. Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać maksymalnie 14 lotów z podziałem na kategorie:
– Kategoria A – loty z odległości: 100 – 400 km,
– Kategoria B – loty z odległości: 300 – 600 km,
– Kategoria C – loty z odległości powyżej 500 km,
– Kategoria Maraton – loty powyżej 700 km.
4. Plan lotów gołębi młodych (Kategoria Młode) może zawierać maksymalnie 5 lotów o kilometrażu 100 –
400 km.
5. Kategoria GMP i MP w Kategoriach zostanie rozegrana na zasadach Regulaminu Generalnego
Mistrzostwa Polski 2012 roku, zatwierdzonego przez ZG PZHGP (biorą udział wszystkie gołębie).
6. Kategoria D stanowi sumaryczny wynik uzyskany przez hodowcę z kategorii A, B i C.
7. Kategorię AS stanowi zespół 4 najlepszych gołębi hodowcy, po jednym w kategorii: A, B, C i M.
8. Punktowa Dorosłe biorą udział 5 pierwszych gołębi, spośród sporządzonych na listach od 1 do 50 (degradacja 0,01 w lotach od 100 do 400 km, powyżej 400 km – 0,03)
9. Super Mistrz – sumaryczny wynik punktów uzyskanych z gołębi dorosłych i młodych
10. Punktowa Młode biorą udział 5 pierwszych gołębi, z pośród sporządzonych na listach od 1 do 40 (degradacja 0,01 pkt).
11. Podstawę zaliczania wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy
konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII Regulaminu Lotowo –
Zegarowego PZHGP.
Z każdego lotu można wyliczać wyniki maksymalnie z dwu list konkursowych (lista oddziałowa i sekcyjna z zachowaniem Regulaminu Lotowo-Zegarowego).
12 . Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na
bazie 1:5, czyli obejmujących 20% gołębi startujących w danym locie.
13. Po zakończonych lotach, objętych planem lotów, hodowca zgłasza jeden zespół gołębi
w danej kategorii, spośród ujętych na spisie
– Kategoria A – 4 gołębie po 5 konkursów,
– Kategoria B – 4 gołębie po 4 konkursy,
– Kategoria C – 3 gołębie po 3 konkursy,
– Kategoria Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy,
– Kategoria Młode – 4 gołębie po 5 konkursów (odbytych lotów przez Oddział),
Kategoria AS – 4 gołębie z konkursami w następujących kategoriach:A, B, C i M.
Punktowa Dorosłe – suma punktów zdobytych przez 5 pierwszych z 50 gołębi (od 1 do 50 na spisie) z każdego lotu
Super Mistrz – sumaryczny wynik punktów uzyskanych z gołębi dorosłych i młodych.
Punktowa Młode – suma punktów zdobytych przez 5 pierwszych z 40 gołębi (od 1 do 40 na spisie) z każdego lotu.
14. O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału w Kategoriach:
A, B, C, D, Maraton i Młode decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coeficjentów)
uzyskanych przez zespół gołębi, a w Kategoriach: GMP i AS decyduje suma punktów GMP
uzyskanych przez zespół gołębi, Kategoria Punktowe Dorosłe: suma punktów zdobytych przez 5 pierwszych gołębi z 50 gołębi (od 1 do 50 na spisie) z każdego lotu, Super Mistrz: sumaryczny wynik punktów uzyskanych z gołębi dorosłych i młodych, Punktowa Młode: suma punktów zdobytych przez 5 pierwszych z 40 gołębi (od 1 do 40 na spisie) z każdego lotu.
15. Najlepsze lotniki w Oddziale sklasyfikowane zostaną, spośród wszystkich gołębi ujętych na spisie
hodowcy, w następujących kategoriach:
– Dorosłe samczyki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,
– Dorosłe samiczki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,
– Roczne samczyki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,
– Roczne samiczki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,
– (Gołąb roczny może brać udział w obu kategoriach tj w rocznych i dorosłych)
– Lotnik Kat. A – 5 konkursów z lotów kat. A (suma coeficjentów),
– Lotnik Kat. B – 4 konkursy z lotów kat. B (suma coeficjentów),
– Lotnik Kat. C – 3 konkursy z lotów Kat. C (suma coeficjentów),
– Lotnik Kat. Maraton – 2 konkursy z lotów kat. Maraton (suma coeficjentów),
– Lotnik Kat. GMP – 8 konkursów, w tym: 3-kat.A, 2-kat.B, 2-kat.C, 1-kat.Maraton (suma punktów),
– Lotnik Kat. Młode – 5 konkursów z lotów 100-400 km (suma coeficjentów, odbytych lotów przez Oddział).
16. Zarządy Sekcji po dokonaniu weryfikacji sporządzą zestawienia zbiorcze i prześlą je w terminie
do dnia 15 sierpnia oraz potwierdzenie pisemne na adres Sekretarza Oddziału.
Wyniki uzyskane w lotach gołębi młodych (Kat. Młode) Zarządy Sekcji prześlą do Oddziału do 14 września.
17. Ustalenie ostatecznych wyników Mistrzostwa Oddziału Chełm, poprzedzone weryfikacją dokumentacji
lotowej przy udziale wszystkich przedstawicieli Sekcji (data zostanie podana w późniejszym
terminie)
18. Do weryfikacji w Oddziale do indywidualnego zestawienia wyników (kart uzyskanych wyników hodowcy)
w poszczególnych kategoriach dołączyć należy:
– plan lotów (kopia);
– spis gołębi (kopia);
– listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK również protokoły przyjęcia gołębi i przylotów;
– taśmy zegarowe;
– listy konkursowe;
– przy systemach ESK: protokoły przyporządkowania obrączek elektronicznych przed sezonem
lotowym, po każdej zmianie obrączek elektronicznych oraz po sezonie lotowym;
– potwierdzenia odlotu gołębi ;
– protokoły z punktu wkładań gołębi oraz nastawiania i otwarcia zegarów.
!!! Wszystkie dokumenty powinny posiadać komplet podpisów i pieczątek. !!!
19. W niniejszym współzawodnictwie lotowym w poszczególnych kategoriach sklasyfikowani zostaną
hodowcy do 20 miejsca, w tym 3 mistrzów, a w klasyfikacji lotników do 20 miejsca w każdej
z kategorii. Mistrzowie oraz najlepsze 3 lotniki w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i
dyplom, a przodownicy do 10 miejsca i lotniki do 10 dyplomy.

Z poważaniem,
Mariusz Sztuber
Prezes ds. Lotowych

2 komentarze do “REGULAMIN ODDZIAŁU 0208 CHEŁM

  • 18 stycznia 2012 o 09:21
    Permalink

    Witam mam pytanie odnośnie lotów młodych teraz będziemy lecieć 40-stkami? A jak tak to czym to jest spowodowane? Pozdrawiam !

  • 19 stycznia 2012 o 14:14
    Permalink

    Do Grzegorz.Tak nakazuje nam regulamin pzhgp,nie wiem czym sie kierowano zmieniajac z 50ciu na 40szt.

Możliwość komentowania została wyłączona.