REGULAMIN LOTU OKRĘGOWEGO GOŁĘBI MŁODYCH

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
OKRĘG LUBLIN
08-500 Ryki, ul. Młynarska 8
Tel.(081)8651505
Regulamin Lotu Okręgowego Gołębi Młodych 2015
1 – Lot Okręgowy gołębi młodych zaplanowano na dzień 20 wrzesień 2015 (niedziela).
2 – Okręg zostanie podzielony na dwie Grupy lotowe ( tak jak maratony) , tj.:
Grupa 1 : Chełm ,Janów Lubelski , Krasnystaw, Świdnik, Tomaszów, Turobin
Lot z Miejscowości : Golina 52º15’00” 18º06’23”
Grupa 2 : Dęblin, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Puławsko-Opolski, Ryki, Zwoleń
Lot z Miejscowości : Środa Wielkopolska 52º12’30” 17º16’43”
3 – W locie Okręgowym gołębi młodych hodowca może uczestniczyć 1drużyną gołębi w ilości 10 sztuk.
Do współzawodnictwa z tego lotu liczona będzie seria 10 gołębi z 10 włożonych na lot.
Gołębie te muszą znajdować się na spisie gołębi młodych oddanym przez hodowcę w 2015 roku (z całego
spisu).
4 – O kolejności lokat na liście konkursowej Okręgowej decyduje suma punktów dla zespołu
lub gołębi pojedynczych (pierwszy gołąb na liście konkursowej Okręgowej zdobywa 40 pkt., a
ostatni w konkursie 32 pkt., z 20% spadkiem).
5 – Transport gołębi organizują oddziały wiodące w grupach wyznaczone przez Zarząd Okręgu.
Koszty transportu ponoszą Oddziały biorące udział w locie na zasadzie od zakoszowanego gołębia.
6 – Oddziały w terminie do 13-09-2015 zgłaszają do Prezesa d/s Organizacji Lotów Okręgu Lublin ilość
gołębi jakie wezmą udział w locie z poszczególnych Oddziałów.
– Zgłoszona ilość gołębi nie może być znacząco wyższa niż zakoszowana (max.10%) w takich przypadkach
oddziały zostaną obciążone deklarowaną ilością gołębi.
– Jeżeli ilość gołębi zgłoszonych będzie mniejsza niż 1000 szt w grupie lot zostanie odwołany lub nastąpi
połączenie grup i wspólny start miejscowości Września.
7 – W terminie do 3 dni roboczych po zakończonym locie oddziały prześlą wyliczone wyniki wraz danymi
Hodowców do Rachmistrza Oddziału Świdnik Przemysława Krysy oraz Okręgu Lublin na adres:
pzhgpswidnik@wp.pl , pzhgp.okreglublin@gmail.com
8 – Z lotu nagrodzonych zostanie 10 najlepszych gołębi i 10 najlepszych zespołów każdej grupie, według
następujących zasad:
Miejsca 1-3 Puchar + Dyplom
Miejsca 4-10 Statuetka + Dyplom
– Wręczenie nagród odbędzie się na Wystawie Okręgu Lublin 2015.
*Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Za Zarząd Okręgu Lublin
Prezes ds. Organizacji Lotów Okręgowych
Dariusz Gransztof