UWAGA PRZYPOMNIENIE O SKŁADANIU SPISÓW

PRZYPOMINAM O TERMINOWYM SKŁADANIU SPISÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH DO SEKCJI (DO 25 MARCA 2016 ROKU) A SEKCJI DO ODDZIAŁU (DO 27 MARCA 2016 ROKU) SPISY  SEKCJE SKŁADAJĄ BEZPOŚREDNIO U RACHMISTRZA KOL. TOMASZA WÓJTOWICZA. (PROSZĘ PAMIĘTAĆ O CZYTELNYM ICH WYPEŁNIANIU. KAŻDY SPIS MUSI POSIADAĆ PIECZĘĆ LEKARZA WETERYNARII POŚWIADCZAJĄCĄ  SZCZEPIENIE.) PONADTO  PONAWIAM PROŚBĘ DO PREZESÓW SEKCJI O PRZYSŁANIE LIST HODOWCÓW W KATEGORIACH JUNIOR I SENIOR.