PRZEGLĄD ZEGARÓW

Informujemy, że w dniu 04.02.2017 Zarząd Oddziału ustalił iż do 10.04.2017 sekcje są zobowiązane do zrobienia przeglądu zegarów elektroniocznych wszystkich hodowców pod kontem zgodności ich oprogramowania a zegarów tradycyjnych odnośnie ich zabezpieczenia przed nieprzepisowym otwarciem, zgodnością odbicia ze wskazaniami zegara oraz rozruchu poprzez odbicie a także dopuszczenia poszczególnych modeli do konstatowania w danym roku zgodnie z komunikatem wydawanym przez zarząd główny.Protokół z przeglądu oraz wykaz dopuszczonych zegarów  na którym jest marka zegara, numer, a przy zegarach elektronicznych także wersja oprogramowania prosimy przekazać do 16.04.2017 do Sekretarza Oddziału.