PROGRAM WYSTAWY OKRĘGU LUBLIN

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Oddział Turobin Okręg Lublin

XXIX Okręgowa wystawa Gołębi pocztowych Okręgu Lublin

Wystawa odbędzie się w dniach 28-29.11.2015 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych  ul. Szczebrzeskiej 102  22-400 Zamość.

Organizacyjny wystawy:

  1.  Termin składania deklaracji oraz kart ocen do dnia 16-11-2015 na adres : Batorski Zbigniew, ul Uście 18a  22-463 Radecznica  Tel.793100552
  2. Przyjmowanie gołębi w dniu 27-11-2015r. w godz. 10:00 – 12:00
  3. Program wystawy

–     28-11-2015  Zwiedzanie wystawy  9:00 – 18:00

     11.30 – Oficjalne otwarcie wystawy

     12.00 – Wręczenie nagród za sezon lotowy 2015 Oddz. Turobin

     29-11-2015  Zwiedzanie wystawy 8:00 – 15:00

–     08.00  – Otwarcie wystawy

     10.00  – Dekoracja Mistrzów Okręgu Lublin

     12:00  – Aukcja charytatywna gołębi z czołowych Polskich Hodowli

     15:00  – Wydawanie wystawionych gołębi.