PRACE SPOŁECZNE

W dniu 18.04.2015 od godz. 8.00 na placu u kolegi Prezesa Oddziału Mariusza Sztubera odbędą się prace organizacyjno-porządkowe mające na celu przygotowanie kabiny oraz koszy do sezonu lotowego. Przypominam, że zgodnie z ustaleniami z zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 22.02.2015 wszystkie sekcje zobowiązane są do oddelegowanie do powyższych prac po 5 członków sekcji.

Sekretarz