PRACE SPOŁECZNE ORAZ SZKOLENIE KOMISJI

W dniu 16.04.2016 od godz. 9.00 na placu u kolegi Prezesa Mariusza Sztubera odbędą się prace organizacyjno-porządkowe mające na celu przygotowanie kabiny oraz koszy do sezonu lotowego. Wszystkie sekcje proszone są do oddelegowanie do powyższych prac minimum po 5 członków sekcji, ponadto prosimy o przybycie osoby wypełniające dokumentację lotową w sekcjach a w szczególności protokoły sporządzane po odbytym locie gdyż po zakończeniu prac  porządkowych  zostanie przeprowadzone szkolenie.