POPRAWKI DO STARTÓWEK

Ostateczny termin składania poprawek na listach startowo – zegarowych upływa w dniu 13.04.2015 do godz 11:00. Listy po poprawkach zostaną zamieszczone jeszcze raz na stronie ok. 15.04.2015.