Podziekowanie za udział we mszy pogrzebowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie mamy

oraz okazali wiele serca, życzliwości i współczucia

w trudnych dla naszej rodziny chwilach.

Składamy wyrazy wdzięczności Zenon Szokaluk z rodziną