PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowanie Kolegom i Koleżankom  Hodowcom z PZHGP  0208 Chełm i innych Oddziałów , Prezesowi i zarządowi Okręgu Lublin  za udział w uroczystościach pogrzebowych śp.Piotra Kość. Za udział we mszy, przyjętej komunii świętej, modlitwie w Jego  intencji ,za odprowadzenie Go na miejsce wiecznego spoczynku, wieńce i kwiaty,  za wyrazy współczucia i żalu z powodu straty tak bardzo kochanej bliskiej nam osoby.    Szczególne podziękowanie  składamy  Prezesowi  Oddziału Kol. Mariuszowi  Sztuber , Marcinowi Grel  za okazaną pomoc  w ostatnich godzinach życia Piotra.
Pogrążona w smutku  i żalu      Rodzina.