PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ZE WZGLĘDU NA TRANSPORT GOŁĘBI JEDNĄ KABINĄ NASTĘPUJE ZMIANA GODZIN ODJAZDU:

DUBIENKA – 17.00

WOLA – 18.00

CHEŁM I  – 18.40

CHEŁM MIASTO – 19.30

REJOWIEC – 20.30

ROZLICZENIE ZEGARÓW ZE WZGLĘDU NA WERYFIKACJĘ WYNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 20.00.