PILNE ZMIANA TERMINU LOTU NR 1

ZE WZGLĘDU NA POGARSZAJĄCE SIĘ WARUNKI ATMOSFERYCZNE LOT NR 1 ZOSTAJE PRZEŁOŻONY NA SOBOTĘ 27.04.2019 WKŁADANIE W PIĄTEK O TYCH SAMYCH GODZINACH.