ODJAZDY KABINY

Na wszystkie pozostałe loty kat AB kabina będzie odjeżdżać o 2 godziny wcześniej niż w harmonogramie czyli:

Gozdów 14:00

Dubienka 15:00

Chełm Zachód 16:00

Chełm I 17:00

Rejowiec 18:00

odjazdy na loty kat CM pozostają bez zmian.

Zarząd Oddziału Chełm