LOT ŻYRARDÓW

Lot z m Żyrardów będzie lotem Oddziałowym oraz lotem Pucharowym. Typujemy 10 gołębi z których 5 pierwszych punktuje zaznaczając na liście startowej przy typowanym gołębiu literkę ” T ” na listach startowo zegarowych stawiamy literkę T w ostatniej rubryce. Kopię list startowych z typami Sekcje wkładają do koperty i podają do kabiny.

Wkładamy w sobotę 15.09.2012 tak jak na poprzednie loty.