LOT PUCHAROWY LIPNO

Lot pucharowy ku pamięci nieżyjących hodowców oddziału 0208 Chełm z miejscowości Lipno.
data lotu 17.09.2016
wkładanie gołębi 16.09.2016
Godziny odjazdu kabiny z poszczególnych Sekcji:
Gozdów 16:30
Dubienka 17:20
Chełm I wola 18:20
Chełm zachód 18:00
Chełm I 19:00
Rejowiec 20:00
Rozliczenie sobota godz. 17:00 w borku.
Wkładanie gołębi na lot może się odbywać jedynie przy obecności minimum 6 hodowców koszujących na punkcie wkładań.
Proszę o potwierdzenie przez Prezesów Sekcji najpóźniej do wtorku, wymaganej minimalnej ilości hodowców na poszczególnych punktach wkładań.
Norbert Zając