LOT PRÓBNY

W DNIU 01.08.2015 ODBĘDZIE SIĘ LOT PRÓBNY DLA SEKCJI CHEŁM I ORAZ DUBIENKA Z MIEJSCOWOŚCI BOGDANKA. ODJAZD KABINY  Z PUNKTU WKŁADAŃ CHEŁM I NASTĄPI O GODZ. 6.30 NATOMIAST CHEŁM I -PUNKT WOLA 7.00. HODOWCY Z DUBIENKI ZE WZGLĘDU NA MAŁE ZAINTERESOWANIE LOTEM MOGĄ WŁOŻYĆ GOŁĘBIE W OBYDWU PUNKTACH. HODOWCY KTÓRZY NIE MOGĄ WŁOŻYĆ GOŁĘBI RANO MOGĄ TO ZROBIĆ W PIĄTEK O GODZ. 19.30 NA POSESJI KOL. NORBERTA ZAJĄCA.