LOT PRÓBNY

W Sobotę ( 21.04.2012 ) odbędzie się lot próbny z m. BOGDANKA

Wkładanie:

Gozdów – 6:00

Dubienka – 7:00

Chełm I – 8:00

Chełm Zachód-Miasto – 9:00

Rejowiec – 10:00

Wypuszczenie ok. godz. 12:30

Co do lotu w niedzielę to decyzja zapadnie w Sobotę na wkładaniu i zostaną powiadomieni Prezesi Sekcji.