Koszowanie piątek – LOT 500 KM CHWALIM – WAŻNE

Koszowanie na loty 500 km odbywać się będzie w piątki a  lot odbywać się będzie w niedzielę.Jeżeli nastąpi jakaś zmiana spowodowana warunkami atmosferycznymi informacja zgodnie z umową zawartą pomiędzy oddziałami Chełm, Krasnystaw, Turobin zostanie podana w środę.


PROSZĘ O PODAWANIE ILOŚCI GOŁĘBI NA LOT CHWALIM, INFORMACJĘ PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ DO PREZESÓW SEKCJI, PREZESI SEKCJI PRZEKAZUJĄ INFO DO GODZINY 12 W CZWARTEK DO PREZESA DS. LOTOWYCH NORBERTA ZAJĄCA.

PROSZĘ O RZETELNĄ INFORMACJĘ, KTÓRA POZWOLI ZAPLANOWAĆ ROZŁOŻENIE GOŁĘBI TAK ABY MOGŁY BYĆ KARMIONE I POJONE.

LINK DO HARMONOGRAMU ODJAZDU KABINY