KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYSTAWY OGÓLNOPOLSKIEJ

Proszę o dokładne przeczytanie komunikatu i w całości.

W związku z zaleceniami ZG prosimy Oddziały o zgłaszanie gołębi w klasie sport tak jak na wystawę Okręgową .Obowiązują wszystkie kategorie sportowe tak jak w poprzednim roku. Komunikat Zarządu Głównego można znaleźć pod linkiem : http://www.okreglublin.pzhgp.net/PZHGP/pliki/okreglublin/Dokumenty/20201123095716RegulaminWystawy2021.pdf
Przysyłamy tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail Okręgu  Lublin. pzhgp.okreglublin@gmail.com
Deklaracja do pobrania ze strony Okręgu link do strony:
http://www.okreglublin.pzhgp.net/okreg/dokumenty-druki
Od 2020 obowiązuje tylko i wyłącznie ten rodzaj deklaracji wystawowej.
Wypełniając deklaracji karta wypełnia się automatycznie sama.

Ostateczny termin przyjmowania deklaracji 12-12-2020