INFORMACJA BRUKSELA

PROSZĘ PREZESÓW SEKCJI O ZEBRANIE INFORMACJI O ILOŚCI GOŁĘBI PRZEZNACZONYCH NA LOT BRUKSELA. ORAZ PRZEKAZANIE DO 17.06.2018 DO GODZ. 15.00 TEJ INFORMACJI DO VICEPREZESA DO SPRAW LOTOWYCH KOL. NORBERTA ZAJĄCA.