GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI I INTERMISTRZOSTWO – PRZYPOMNIENIE

W związku z tym, że najbliższy lot zaliczany jest już do GMP i Intermistrzostwa dla przypomnienia zamieszczam wyciągi z regulaminów, pełne regulaminy dostępne są na (proszę kliknąć) : link

 

Wyciąg z regulaminu Generalnego Mistrzostwa Polski

§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać
należy na bazie 1:4, czyli obejmujących 25%.
§ 6
Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na
spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane
będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 5
pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności
od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie
tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w
przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa
10 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy
zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 10 pierwszych w rubryce
„typowanie”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane
pozostałe gołębie.
§ 7
Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb
zdobywa:
– w lotach od 300 do 500 km – 40 punktów,
– w lotach od 500 do 700 km – 60 punktów

 

Wyciąg z regulaminu Intermistrzostwa

§ 5
Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać
należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20%.
§ 6
Punkty do współzawodnictwa „ Intermistrzostwo” mogą zdobywać wyłącznie gołębie
umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot.
Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do
współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze z tej serii. Gołębie seryjne winne być koszowane
jako 5 pierwszych i wyłącznie tylko 5 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w
mistrzostwie. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego i korzystaniu z listy startowozegarowej
gołębie seryjne winny być wpisane jako 5 pierwszych w rubryce „ typowanie”-
zgodnie z postanowieniami zawartymi w§ 6 Regulaminu GMP.
§ 7
O końcowym wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne ( 3 szt.)
z 6 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie z zachowaniem poniższych
zasad:
– 3 loty od 300 do 500 km,
– 2 loty od 500 do 700 km,
– 1 loty powyżej 700 km,
Coefficient wyliczamy do trzech miejsc po przecinku.
Przy równej sumie coefficientów decyduje niższa suma w lotach powyżej 500 km,
a w następnej kolejności wyższy konkursokilometraż.