CZŁONKOWIE ODDZIAŁU CHEŁM WSKAZANI PRZEZ PREZESÓW DO KATEGORII SENIOR I JUNIOR

junior (3) senior (4)

SERDECZNIE PROSZĘ PREZESÓW SEKCJI KTÓRE NIE PODAŁY JESZCZE SWOICH CZŁONKÓW DO KATEGORII SENIOR I JUNIOR DO 10.05.2015 ROKU O PRZESŁANIE NAJLEPIEJ E MAILEM BĄDŹ SMS LISTY HODOWCÓW DO PODANYCH WYŻEJ KATEGORII.

SEKRETARZ

GRZEGORZ MIKOŁAJCZYK