CHWALIM 2

Start 5.50 rozliczenie 19.00

Lot 6 wyniki szczegółowe z lotu gołębi dorosłych.

Tabela wyników po locie 6
Proszę kliknąć, wyniki pojawią się w nowym oknie.

HODOWLA2000 Oddział Chełm 1 Chełm  -Miasto Rejowiec Dubienka Gozdów
Lista konkursowa PLIK WSZYSTKIE  PLIKI WSZYSTKIE PLIKI WSZYSTKIE  PLIKI WSZYSTKIE PLIKI WSZYSTKIE PLIKI
Punktacja główna PUNKTOWA 5 Z 50 PLIK —-        
Punktacja TYPOWANA 5 Z 50 PLIK —–
Punktacja SUPERPUNKTOWA PLIK —-        
Wyciąg z listy konkursowej (PASKI) PLIK —-
Najlepszy lotnik PLIK —-        
Wydolność lotowa z bieżącego lotu PLIK
Wydolność lotowa ogólna PLIK
Najlepsza piątka z lotu PLIK —-
Punktacja GMP PLIK
Najlepsza seria GMP PLIK
Punktacja INTERMISTRZOSTWO PLIK
Najlepsza seria INTERMISTRZOSTWO PLIK
Najlepsza seria Typowane 5 z 10 Oddział PLIK
Najlepsza seria SUPERPUNKTOWA PLIK

 

WYNIKI REJONU LOTOWEGO

Lista konkursowa  plik

Punktacja główna  plik