OBOWIĄZKOWY PRZEGLĄD ZEGARÓW

Proszę Prezesów Sekcji o zorganizowanie przeglądów zegarów i dostarczenie do Sekretarza Oddziału wypełnionych druków protokołów do dnia 10.04.2018 roku.
Regulamin Lotowo – Zegarowy
Rozdział IV – Zegary kontrolne
Pkt.3. Zarządy Oddziałów dokonują corocznego przeglądu wszystkich zegarów członków swojego Oddziału pod względem ich sprawności technicznej i prawidłowego ich zabezpieczenia oraz sporządzają wykaz imienny właścicieli zegarów z podaniem marki i numeru fabrycznego zegara. Wykaz ten należy na bieżąco uaktualniać oraz przechowywać w aktach Oddziału.

4. Do rejestracji przylotu gołębi można używać urządzeń elektronicznych dopuszczonych do stosowania przez Zarząd Główny PZHGP zwanych dalej Elektronicznymi Systemami Konstatowania w skrócie ESK
5. Marki i typy ESK do konstatowania gołębi powracających z lotów konkursowych dopuszczonych w Polsce określa Zarząd Główny odrębnym komunikatem.
Systemy dopuszczone są pod warunkiem, że posiadają wgrane aktualne wersje programów, zalecane przez producentów i odpowiadające wymogom stawianym przez PZHGP.
Niespisane zegary,zegary wycofane (w przypadku drewniaków) bądź zegary z nieaktualnym oprogramowaniem nie mogą zostać dopuszczone do konstatowania w czasie lotów dlatego proszę w razie zakupu nowych zegarów po dacie 10.04.2018 roku o zgłaszanie ich do Prezesów Sekcji a Prezesów o informację dla Sekretarza.
Proszę o poważne podejście do sprawy.

Kopia Druk_Przegląd Zegarów.-1